× Начало За нас Продукти Актуално Промоции Контакти
Меню

Промоции

ИГРАТА „Да стартираме лятото“.“
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Да стартираме лятото“.“ Раздел I. ОРГАНИЗАТОР 1. Играта „Да стартираме лятото“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“. 2. Вземайки участие в играта, участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта “ Да стартираме лятото ” (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Прочети още