Кампанията "Призив" с награда Progressive Awards

Наградите отличава най-добрите компании, продукти и кампании за социална отговорност в бързооборотния сектор в България. Спрямо механизма за гласуване, за всеки номиниран в дадената категория можеха да гласуват всички, с изключение на хората, които работят в съответната компания. Всички служители от компаниите-финалисти на средно и високо мениджърско ниво имаха възможността да гласуват, чрез специален персонален линк, който не съдържа категорията, в която е номинирана тяхната компания.
Това прави признанието към усилията, които полагаме, още по-важно и ценно.

За всички нас от Тимбарк България е от голямо значение, въпреки всичко, с което се сблъскваме да не забравяме колко важна всъщност е ролята на застрашените животни не само за поддържане на еко системата, но и за нашето съществуване като човечество.

Винаги когато решите можете да чуете гласа на животните тук: https://priziv.velingradvoda.bg/